Επιστροφές

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΛΑΓΕΣ

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να επιστρέψει κάποιο προϊόν, έχει το δικαίωμα να το κάνει μέσα σε διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του χωρίς καμία επιβάρυνση επιστροφής, με την προϋπόθεση ότι η επιστροφή πραγματοποιείται με τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών. Συγκεκριμένα, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με την Caliste.gr  αποστέλοντας email στο calistenet@hotmail.com (να περιλαμβάνεται ο κωδικός παραγγελίας).
  Το κόστος της νέας αποστολής βαρύνει τον χρήστη.

Προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα δεν πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα, φθαρμένα, πλυμένα, τροποποιημένα ή να έχουν υποστεί ζημία. Το καρτελάκι αναγνώρισης μαζί με όλες τις ετικέτες του σχεδιαστή να βρίσκονται προσαρτημένα στο προϊόν, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (π.χ. Απ. Λιανικής, κλπ). Τα προϊόντα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να επιστρέφονται πλήρη και αχρησιμοποίητα, στην αυθεντική συσκευασία τους.

Εάν πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η Caliste υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν με οτιδήποτε άλλο είδος επιθυμεί ο πελάτης στην ίδια αξία του προϊόντος αυτού. Σε περίπτωση μεγαλύτερης αξίας, η διαφορά χρεώνεται στον πελάτη.

Οι επιστροφές των προϊόντων γίνονται στην τρέχουσα τιμή του εκάστοτε είδους κατά την ημερομηνία παραλαβής από την courier.

Σε περίπτωση αλλαγής δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Μόλις η Caliste παραλάβει το επιστρεφόμενο προϊόν και βεβαιωθεί ότι είναι αχρησιμοποίητο και στην αυθεντική του συσκευασία θα ενημερώσει τον χρήστη τηλεφωνικά ή με e-mail.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ελαττωματικά χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά πριν την παραλαβή τους, δηλ όσα παρουσιάσουν κατασκευαστικό σφάλμα. Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ζημιά λόγω χρήσης και φθοράς δεν θεωρούνται ελαττωματικά.

Όλα τα προϊόντα που φέρουν εμφανές κατασκευαστικό ελάττωμα *θα αντικαθίστανται με το ίδιο προϊόν, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο 
 ή* μπορεί να επιλέξει οτιδήποτε άλλο είδος επιθυμεί ο πελάτης 
 ή *επιστρέφονται τα χρήματα με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

Η Caliste διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφιλεγόμενων παραπόνων, να επιστρέψει τα προϊόντα στον κατασκευαστή για έλεγχο, ώστε να διευκρινιστεί αν το παράπονο είναι πραγματικό. Ο χρήστης θα ενημερώνεται για την εξέλιξη του παραπόνου του.
Στην επιστροφή των ελλατωματικών προϊόντων και στην νέα αποστολή προϊόντων, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος αποστολής. 
Εάν όμως προκύπτει διαφορά στην τιμή του νέου είδους, την επιβαρύνεται ο πελάτης.