Επιστροφές

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να αλλάξει κάποιο προϊόν, έχει το δικαίωμα να το κάνει μέσα σε διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του χωρίς καμία επιβάρυνση επιστροφής,

με την προϋπόθεση ότι η επιστροφή πραγματοποιείται με τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών TNT.  Συγκεκριμένα, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την Caliste.gr  αποστέλλοντας email

στο info@caliste.gr (να περιλαμβάνεται ο κωδικός παραγγελίας).  Το κόστος της 2ης, νέας αποστολής βαρύνει τον πελάτη και είναι 5€  για την Ελλάδα.

Το ίδιο και όλες οι πιθανές επόμενες αποστολές- επιστροφές κλπ

Προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα δεν πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα, φθαρμένα, πλυμένα, ή να έχουν υποστεί ζημία. Το καρτελάκι αναγνώρισης μαζί με όλες τις ετικέτες του σχεδιαστή

να βρίσκονται προσαρτημένα στο προϊόν, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν . Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται πλήρη και αχρησιμοποίητα, στην αυθεντική συσκευασία τους.

Εάν πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η Caliste θα αντικαταστήσει το προϊόν με οτιδήποτε άλλο είδος επιθυμεί ο πελάτης . Σε περίπτωση μεγαλύτερης αξίας, η διαφορά χρεώνεται στον πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Στην περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει επιστροφή χρημάτων, θα του χρεωθεί και το κόστος αποστολής του προϊόντος και το κόστος επιστροφής του προϊόντος .

Σύνολο κράτησης 10€( για την Ελλάδα).  Στη συνέχεια θα μας υποδείξει IBAN τραπεζικού λογαριασμού και θα του πιστωθεί η διαφορά του ποσού.

Μόλις η Caliste παραλάβει το επιστρεφόμενο προϊόν και βεβαιωθεί ότι είναι αχρησιμοποίητο και στην αυθεντική του συσκευασία θα ενημερώσει τον χρήστη τηλεφωνικά ή με e-mail.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ελαττωματικά χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά πριν την παραλαβή τους, δηλ όσα παρουσιάσουν κατασκευαστικό σφάλμα. Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ζημιά

λόγω χρήσης και φθοράς δεν θεωρούνται ελαττωματικά.

Το καρτελάκι αναγνώρισης μαζί με όλες τις ετικέτες του σχεδιαστή να βρίσκονται προσαρτημένα στο προϊόν, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν και κυρίως με την απόδειξη λιανικής.

Τα προϊόντα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να επιστρέφονται πλήρη και αχρησιμοποίητα, στην αυθεντική συσκευασία τους.

Όλα τα προϊόντα που φέρουν εμφανές κατασκευαστικό ελάττωμα ή *θα αντικαθίστανται με το ίδιο προϊόν, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ή *θα επιστρέφονται τα χρήματα με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

Η Caliste διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφιλεγόμενων παραπόνων, να επιστρέψει τα προϊόντα στον κατασκευαστή για έλεγχο, ώστε να διευκρινιστεί αν το παράπονο είναι πραγματικό.

Ο χρήστης θα ενημερώνεται για την εξέλιξη του παραπόνου του.
Στην επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων και στην νέα αποστολή προϊόντων, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος αποστολής.